7 lipca 2022

Przemoc psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie?

rozwod-z-orzeczeniem-o-winie

Przemoc psychiczna, inaczej zwana przemocą emocjonalną jest trudna do udowodnienia. Często wiąże się z obniżeniem poczucia własnej wartości, a sama ofiara staje się bezradna i uzależniona od oprawcy. Nierzadko również, w takich sprawach mówi się o syndromie sztokholmskim, w którym to wyniszczona psychicznie osoba, broni kata. Prawda jest jednak taka, że przemoc psychiczna jest karana i może być podstawą do orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie.

Czym jest przemoc psychiczna?

Przemoc psychiczna jest naruszeniem godności człowieka. Często mówi się o niej, że nie wywołuje ona ran i blizn na zewnątrz, ale wyniszcza od wewnątrz, acz życie w ciągłym stresie i nieustannie podwyższony poziom kortyzolu może odbić się na naszym wglądzie. Przemoc psychiczna jest więc formą krzywdy, która pojawia się w momencie, gdy oprawca naraża drugą osobę na szkodliwe uwłaczające słowa i/lub towarzyszące temu także działania. Może występować ona wszędzie, czy to między nastolatkami, czy też w związku małżeńskim. W momencie, gdy dana jednostka jest wykorzystywana, gnębiona lub zastraszana, powoduje to, że doświadcza ona wysokiego poziomu lęku, depresji a także narzuconej sobie izolacji.

Formy przemocy psychicznej

Formami przemocy psychicznej mogą być:

 • wyzwiska,
 • groźby,
 • manipulacja,
 • upokorzenia,
 • szantaż,
 • publiczne uszczypliwości,
 • inne działania, które mają na celu obniżenie poczucia wartości drugiej osoby.

Przemoc psychiczna jest więc formą agresji słownej.

Objawy przemocy psychicznej

Znęcanie się psychiczne nad współmałżonkiem może powodować:

 • wahania nastroju,
 • niepokój,
 • smutek,
 • depresję,
 • brak poczucie własnej wartości,
 • ciągłe uczucie napięcia,
 • strach przed sprawcą,
 • strach przed kontaktem z agresorem,
 • ograniczenie aktywności społecznej itp.

Przemoc psychiczna a rozwód

Przemoc psychiczna jest trudna do udowodnienia. Nie znajdziemy bowiem na ciele ofiary, żadnych widocznych ran. Samo obniżenie nastroju, czy smutek „wymalowany” na twarzy nie będzie podstawą udowodnienia, podczas rozprawy rozwodowej, że mamy do czynienia z przemocą psychiczną. Zdarzają się bowiem przypadki, że potencjalna „ofiara” po prostu kłamała, chcąc wywalczyć na siebie i dzieci wyższe alimenty. Takie praktyki są naprawdę częste. Adwokaci od rozwodów spotykają się z nimi na co dzień. Co więc możemy zrobić, jeżeli faktycznie doświadczyliśmy przemocy psychicznej? Przede wszystkim warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata ds. rozwodowych. Podpowie nam on, jakie dowody należy zebrać, aby uwiarygodnić swoje słowa. Pomoże on nam też obrać odpowiednią linię postępowania, a także zawnioskuje w naszym imieniu o rozwód z orzeczeniem o winie. Sprawy rozwodowe, a w szczególności te, w których dochodziło do przemocy psychicznej są trudne, szczególnie dla ofiary, która nawet jeżeli odeszła od kata, nadal boi się ponownej z nim konfrontacji. Adwokat od rozwodów pomoże nam przejść przez rozprawę z możliwie najmniejszym obciążeniem emocjonalnym.

Przemoc psychiczna jest karana, stąd też możemy domagać się również od oprawcy zadośćuczynienia za wyrządzone nam krzywdy. Nie może on bowiem pozostać bezkarny, bo jeżeli nie nam, to kolejnej osobie może wyrządzić jeszcze większą szkodę.

W sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie, którym towarzyszy przemoc psychiczna, zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl