13 stycznia 2024

Prawa kobiet w rozwodzie: równe szanse i ochrona przed dyskryminacją

adwokat-rozwód

Rozwód to trudny okres, który wiąże się z wieloma wyzwaniami zarówno emocjonalnymi, jak i prawnymi. Kobiety często stają w obliczu dodatkowych wyzwań w trakcie procesu rozwodowego, ale obecne przepisy prawa starają się zapewnić równość szans i ochronę przed dyskryminacją. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, jakie prawa przysługują kobietom w trakcie rozwodu i jak mogą skorzystać z odpowiednich środków ochrony.

Równe prawa rodzicielskie

W dzisiejszym społeczeństwie coraz częściej podkreśla się znaczenie równej roli obu rodziców w życiu dziecka. W przypadku rozwodu, kobieta ma równe prawa do opieki nad dziećmi, a sąd będzie dążyć do zapewnienia równości w kwestiach rodzicielskich. To oznacza, że kobieta ma takie same szanse na uzyskanie opieki nad dziećmi jak mężczyzna, a decyzje sądu powinny opierać się na dobru dziecka, a nie na płci rodzica. Nierzadko również, szczególnie gdy strony nie są ze sobą skonfliktowane sąd decyduje się przyznać opiekę naprzemienną nad małoletnim.

Równość w podziale majątku

W trakcie procesu rozwodowego majątek wspólny małżonków musi zostać podzielony. Kobieta ma równe prawa do udziału w majątku nabytym podczas małżeństwa. Prawo przewiduje uczciwe i sprawiedliwe podzielenie dóbr, niezależnie od płci małżonków. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że podział ten odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, nierzadko bowiem to właśnie w tym względzie najczęściej dochodzi do konfliktów między stronami, a kobiety często bywały poszkodowane. Dobry adwokat od rozwodów pomoże uzyskać równy podział majątku, niezależnie od tego, jakimi argumentami posługuje się były małżonek.

Ochrona przed przemocą domową

W przypadku sytuacji przemocowych, kobieta ma prawo do ochrony przed agresją ze strony byłego partnera. Istnieją specjalne środki prawne, takie jak nakazy ochronne, które mają na celu zabezpieczenie ofiary przemocy domowej. Ważne jest, aby kobieta zgłaszała wszelkie przypadki przemocy, ponieważ stanowi to naruszenie prawa i może skutkować koniecznością podjęcia środków ochronnych. O tym, że nie należy się wstydzić tego, że jest się ofiarą przemocy, pisaliśmy szerzej w innym naszym artykule. W tym miejscu tylko przypominamy, że obecne przepisy, które weszły w życie w 2023 roku zapewniają większą ochronę przed agresywnym partnerem czy mężem. Warto zgłaszać każdy przejaw przemocy. Rekomendujemy również aby skonsultować się z doświadczonym adwokatem od spraw rodzinnych, ponieważ udowodnienie np. przemocy psychicznej bez wsparcia może być znaczenie trudniejsze.

Równość szans na alimenty

W przypadku rozwodu, kobieta może ubiegać się o alimenty na rzecz siebie lub dzieci. Prawo dąży do zapewnienia ekonomicznego bezpieczeństwa obu stron. Kobieta ma prawo domagać się sprawiedliwego wsparcia finansowego, a sąd uwzględni różne czynniki, takie jak zdolność zarobkowa obu stron, aby ustalić adekwatną wysokość alimentów. Alimenty na żonę po rozwodzie to nie nowość. Najczęściej jednak zasądzane są w sytuacji, gdy zostanie orzeczony rozwód z orzeczeniem o winie, co nie znaczy, że nie można domagać się wsparcia także wówczas, gdy rozwiązanie małżeństwa znacząco pogorszyło byt strony.

Prawa kobiet w procesie rozwodowym są jasno określone, mają na celu zapewnienie równości szans i ochrony przed dyskryminacją. Warto zdawać sobie sprawę z ich istnienia i skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże w obronie interesów klientki. Każdy przypadek jest unikalny, dlatego indywidualne podejście oraz profesjonalna pomoc adwokata są kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie za sobą proces rozwodowy.

Zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl