12 kwietnia 2021

Nowe małżeństwo a alimenty na dzieci z poprzedniego związku

alimenty na dzieci adwokat od alimentów

O rozwodach napisaliśmy już niejeden wpis. Dzisiaj z kolei chcieliśmy poruszyć kwestie alimentów na dzieci w przypadku zawarcia ponownego związku małżeńskiego przez opiekuna, któremu owe świadczenia się należą. Często bowiem pytacie nas o to, jeszcze w trakcie rozwodu. Zastanawiacie się, czy po wyjściu ponownie za mąż to drugi mąż ma utrzymywać dzieci i czy pierwszy będzie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego? Postanowiliśmy rozwiać Wasze wątpliwości, dlatego odpowiemy na te pytania.

Alimenty na dzieci a nowy związek małżeński?

Pamiętajmy, ustalając alimenty na dzieci po rozwodzie sąd bierze pod uwagę możliwości finansowe każdego z rodziców. Tak więc, jeżeli planujemy zawrzeć nowy związek małżeński sąd również rozważy sytuację majątkową nowej rodziny jednego z byłych małżonków. Może to skutkować obniżeniem lub zmniejszeniem wysokości uzyskanych świadczeń. Tutaj sprawa się komplikuje w przypadku osób żyjących w konkubinacie, ponieważ co do zasady tylko małżonków łączy więź gospodarcza oparta o ustrój wspólnoty majątkowej. W konkubinacie niekoniecznie tak jest.

Obowiązek alimentacyjny a dzieci z nowego małżeństwa

Przyjrzyjmy się na początku sytuacji, gdy ex-małżonek, zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko, zakłada nową rodzinę i z tego związku również rodzą mu się dzieci. W takiej sytuacji ma to ogromne znaczenie dla sądu, który przy ustaleniu wysokości świadczenia musi wziąć także fakt, że obecnie ciąży na nim utrzymanie także dzieci z nowego małżeństwa, co w oczywisty sposób przekłada się na jego możliwości finansowe, a to z kolei może przyczynić się do zmniejszenia wysokości alimentów na dziecko. Nie ma tutaj znaczenia, że nastąpił rozwód z orzeczeniem o winie. Każde dziecko ma prawo do tego, by rodzice zaspakajali jego uzasadnione potrzeby w równym stopniu.

„Strona zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz małżonka może żądać ich obniżenia ze względu na zawarcie nowego związku małżeńskiego i związane z tym obowiązki alimentacyjne w stosunku do nowej rodziny.” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dn. 06.10.1951r., C 302/51)

Należy mieć jednak na względzie fakt, że ex-małżonek mógł zawrzeć nowy związek małżeński z bardzo zamożną osobą, a to z kolei może być przesłanką do podwyższenie świadczenia alimentacyjnego.

Nowe małżeństwo a alimenty na dziecko

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy nowy związek małżeński zawarła osoba uprawniona do pobierania świadczenia. I tak, alimenty na żonę/męża wygasają z mocy prawa. Nie wygasają natomiast pod żadnym względem alimenty na dzieci. Ten obowiązek jest niezależny od tego, czy zawarliśmy nowy związek małżeński czy też nie. Co za tym idzie, nie musimy się martwić o to, że świadczenie zostanie nam odebrane. Co najwyżej, zmianie może ulec ich wysokość.  Nowy małżonek nie jest w żadnym stopniu zobowiązany do łożenia na utrzymanie dzieci, lecz sam fakt zawarcia związku małżeńskiego powoduje powstanie wspólnoty majątkowej, a co za tym idzie koszty wspólne jak: mieszkanie, media itp. dzielone są na kilka osób.

Adwokat ds. alimentów z pewnością pomoże Państwu uzyskać korzystne dla siebie i swoich dzieci świadczenia.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl