7 marca 2023

Mieszkanie komunalne a wypowiedzenie umowy najmu przez Gminę z ważnych przyczyn

wyowiedzenie-umowy-najmu

Do naszej Kancelarii zgłasza się wielu Klientów, którzy otrzymali wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego przez Gminę Miejską Kraków i chcą wiedzieć co zrobić, aby nie stracić dalszej możliwości zamieszkiwania w dotychczasowym mieszkaniu. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania: kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu przez Gminę? Kiedy można mówić o ważnych przyczynach wypowiedzenia umowy najmu.  

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu przez Gminę?

Powody, na podstawie których Gmina może wypowiedzieć lokatorowi umowę najmu lokalu mieszkalnego są uregulowane w art. 11 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i nalezą do nich następujące okoliczności:

  • brak regulowania należności za lokal i pozostawanie w zwłoce z płatnościami za okres przynajmniej 3 miesięcy,
  • zajmowanie lokalu w sposób sprzeczny z umową, czy dobrymi obyczajami,
  • wynajęcie lokalu bez zgody Gminy,
  • zajmowanie lokalu, który jest przeznaczony do rozbiórki,
  • w przypadku niezamieszkiwania w lokalu przez okres przynajmniej 12 miesięcy,
  • posiadanie innego tytułu do lokalu mieszkalnego,
  • z ważnych przyczyn, w tym przypadku Gmina musi wytoczyć powództwo i wykazać, jakie to ważne przyczyny zaistniały uzasadniające rozwiązanie stosunku prawnego.

Wypowiedzenie umowy najmu z ważnych przyczyn

Ze wszystkich powyżej wymienionych możliwości wypowiedzenia umowy najmu przez Gminę z roku na rok przybywa Klientów borykających się z wypowiedzeniami z rzekomo ważnych powodów. Należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, iż każda sprawa jest inna dlatego warto skonsultować się z adwokatem, który doradzi czy w danym wypadku faktycznie istnieje ważna przyczyna, czy też twierdzenia Gminy są bezpodstawne.

Ponieważ pojęcie „ważnej przyczyny” nie jest w żaden sposób zdefiniowane, w każdej sprawie sądowej należy na podstawie wszelkich okoliczności sprawy ustalić, czy faktycznie te ważne przyczyny zaistniały.

Najczęstszą przyczyną próby rozwiązania umowy na podstawie pojęcia „ważnej przyczyny” jest posiadanie przez lokatora własności nieruchomości. Nie chodzi tu jednak o dom, czy mieszkanie nadające się do zamieszkania, ale o własność np. działki. W takim przypadku, w toku postępowania sądowego Sąd bada, w pierwszej kolejności, jaka jest wartość tejże nieruchomości i w tym celu powoływany jest biegły sądowy do spraw szacowania wartości nieruchomości. Oczywistym jest, iż w sytuacji gdy wartość działki jest niewielka, są znaczne szanse na wygranie sprawy sądowej i niedopuszczeni do możliwości sądowego rozwiązania umowy najmu. Problemy jednakże pojawiają się jeśli okaże się że wartość posiadanej przez lokatora nieruchomości jest tak duża, że właściciel przy sprzedaży mógłby spokojnie zakupić sobie lokum na wolnym rynku. W takim przypadku Sąd rozpoznający sprawę musi ocenić wszelkie przesłanki, za i przeciw ewentualnemu rozwiązaniu umowy najmu.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, jeśli masz problemy z wynajmem lokalu komunalnego. Adwokat od spraw mieszkaniowych i lokalowych będzie Państwa reprezentować na każdym etapie postępowania, w związku z wypowiedzeniem umowy najmu przez Gminę.

Kontakt z kancelarią adwokacką

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl