19 lutego 2023

Eksmisja z lokalu a pomoc adwokata

eksmisja-z-lokalu

Odszkodowanie od gminy za opóźnienie eksmisji

W Polsce gminy są zobowiązane do zapewnienia lokalu zastępczego dla eksmitowanego lokatora, jeśli ten nie jest w stanie zapewnić sobie innego miejsca zamieszkania. Jeśli gmina nie wywiąże się z tego obowiązku, może to skutkować żądaniem odszkodowania przez właściciela lokalu, za opóźnienie w wykonaniu wyroku eksmisyjnego, jeśli gmina miała obowiązek zapewnienia lokalu zastępczego dla eksmitowanego lokatora. Podpowiadamy, jak może nam w tym pomóc adwokat od prawa mieszkaniowego?

Kiedy można żądać odszkodowania od gminy?

Aby właściciel mieszkania mógł skutecznie żądać odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego, musi wykazać wysokość szkody. W praktyce chodzi o oszacowanie wartości lokalu o podobnym standardzie, znajdującego się w okolicy i ustalenie jaka byłaby możliwa do uzyskania kwota z wynajmu.

Warto jednak pamiętać, że wszystkie sprawy są rozpatrywane indywidualnie i zależą od okoliczności, dlatego zawsze, w takich sytuacjach, warto skonsultować się z prawnikiem od spraw mieszkaniowych.

Adwokat od spraw mieszkaniowych może pomóc uzyskać odszkodowanie od Gminy

Adwokat specjalizujący się w sprawach mieszkaniowych może pomóc w uzyskaniu odszkodowania od gminy za zajmowanie lokalu przez lokatora z orzeczoną eksmisją:

  • przeprowadzi on wstępną ocenę szans na jego uzyskanie,
  • pomoże w zebraniu niezbędnej dokumentacji,
  • przygotuje pozew o odszkodowanie.

Jak ustalić wysokość odszkodowania?

Właściciel lokalu może żądać odszkodowania w wysokości takiej, jaką mógłby uzyskać wynajmując mieszkanie na wolnym rynku. Jednakże, w przypadku, gdy gmina jest odpowiedzialna za zwłokę w eksmisji i wynikające z tego szkody, odszkodowanie może być określone przez biegłego sądowego. Jest nią osoba, która posiada specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie, a w przypadku sporu sądowego zostaje powołana przez sąd w celu dokonania oceny określonej sytuacji. W przypadku sporów dotyczących odszkodowań związanych z opóźnieniami w wykonaniu wyroku eksmisyjnego, biegły sądowy może zostać powołany do oszacowania wartości szkody poniesionej przez właściciela lokalu.

Biegły sądowy bada stan rynku najmu w okolicy, ustala wysokość czynszu i określa, jaką wartość miałaby nieruchomość, gdyby została wynajęta na wolnym rynku. W oparciu o jego opinię, sąd rozstrzyga wysokość należnego, właścicielowi lokalu, odszkodowania.

Prawomocna eksmisja z mieszkania a prawo do odszkodowania od Gminy

Aby właściciel lokalu mógł w ogóle żądać odszkodowania od gminy za zajmowanie lokalu przez lokatora z orzeczoną eksmisją, sprawa musi być prawomocnie zakończona. Adwokat od spraw mieszkaniowych może pomóc w prowadzeniu takiej sprawy i uzyskaniu prawomocnego wyroku eksmisyjnego.

W procesie eksmisji ważne jest, aby postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przestrzegać określonych procedur. Adwokat będzie w stanie:

  • udzielić porady na temat procesu eksmisji,
  • pomóc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów,
  • reprezentować właściciela lokalu w sądzie.

W przypadku, gdy sprawa zostanie rozstrzygnięta na korzyść właściciela lokalu i wydany zostanie prawomocny wyrok eksmisyjny, będzie on mógł skorzystać z pomocy adwokata w celu przyspieszenia egzekucji wyroku.

Ważne jest, aby właściciel lokalu zbierał dowody na poniesione szkody, takie jak np. dokumenty potwierdzające straty wynikłe z braku możliwości wynajmu lokalu lub ponoszone koszty związane z dalszym utrzymywaniem lokalu przez lokatora po wydaniu wyroku eksmisyjnego.

Jak napisać wniosek o eksmisję, czyli dlaczego pozew o eksmisję warto zlecić adwokatowi?

Adwokat specjalizujący się w prawie lokalowym może pomóc w prowadzeniu eksmisji lokatora na różne sposoby, w zależności od potrzeb i okoliczności konkretnej sprawy. Adwokat może pomóc w przygotowaniu dokumentów procesowych, w tym pozwu o eksmisję, który będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania sądowego. Adwokat będzie również w stanie wskazać najlepsze argumenty i podstawy prawne dla takiego pozwu.

Reprezentowanie właściciela lokalu przed sądem

Adwokat od prawa mieszkaniowego może reprezentować właściciela lokalu przed sądem i bronić jego interesów. W toku postępowania przed sądem:

  • przedstawia on argumenty i dowody na rzecz właściciela lokalu
  • przeprowadza przesłuchania świadków,
  • występuje z wnioskami dowodowymi.

Negocjacje z lokatorem

Adwokat może także pomóc w prowadzeniu negocjacji z lokatorem, w celu uzyskania dobrowolnego opuszczenia lokalu, co przyczyni się z kolei do szybszego odzyskania przez właściciela mieszkania a lokatorowi pozwoli zaoszczędzić stresu związanego z eksmisją i kosztów z tym związanych. 

Ważne jest, aby zawsze skonsultować się z doświadczonym prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z eksmisją lokatora. Adwokat specjalizujący się w sprawach mieszkaniowych będzie w stanie doradzić i pomóc w wyborze najlepszego sposobu postępowania, a także wskazać na ewentualne problemy, jakie mogą pojawić się na drodze do uzyskania wyroku eksmisyjnego.

Pomoc dla Klientów mieszkających za granicą

Adwokat od prawa mieszkaniowego będzie mógł pomóc klientowi, który przebywa za granicą, aby zakończyć proces eksmisji w Polsce, tak żeby klient nie musiał przyjeżdżać do kraju. Może on kontaktować się z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych narzędzi komunikacyjnych, a także w imieniu klienta składać wszelkie niezbędne dokumenty i wnioski do sądu. Ponadto może on również reprezentować klienta przed sądem bez jego fizycznej obecności, o ile przedstawi pełnomocnictwo, które upoważnia go do prowadzenia sprawy w imieniu klienta.

Jeżeli macie pytania dotyczące prawa mieszkaniowego i lokalowego zapraszamy do kontaktu.

 

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl