Prawo spadkowe

Szukasz w wyszukiwarce adwokat sprawy spadkowe?
Chcesz sporządzić testament i potrzebujesz konsultacji z adwokatem?
Walczysz o uzyskanie zachowku?
Nie wiesz, kto dziedziczy po zmarłym bracie?
Potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa spadkowego?
Prawnik prawo spadkowe odpowie na Twoje pytania dotyczące nabycia spadku.
Dobry adwokat od spraw spadkowych zajmie się nawet najbardziej skomplikowaną sprawą.

Dobry adwokat od spraw spadkowych pomoże na każdym etapie postępowania spadkowego.Zajmujemy się m.in.: sporządzaniem dokumentów testamentowych, reprezentowaniem klientów przed sądami w sprawach dziedziczenia i spadkowych, negocjacjami między spadkobiercami, a także wyjaśnianiem kwestii związanych z podziałem majątku, spadkiem i testamentem.

Kancelaria spadkowa Kraków prowadzi następujące sprawy z zakresu prawa spadkowego:

Adwokat od spraw spadkowych pomoże w następujących sprawach:

o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy

Stwierdzenie nabycia spadku z ustawy to formalność prawna, która musi zostać przeprowadzona, gdy spadkobiercy chcą uzyskać tytuł prawny do dóbr po zmarłym. Stwierdzenie nabycia spadku z ustawy jest konieczne, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, a spadek przypadł mu na mocy ustawy.
Dobry adwokat od spraw spadkowych pomoże Państwu w przeprowadzeniu wszelkich formalności związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku z ustawy.

o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu

Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu, zależy w pierwszej kolejności od ważności testamentu. W takim przypadku należy skonsultować się adwokatem zajmującym się sprawami spadkowymi, który pomoże ocenić ważność testamentu a także doradzi dalsze działanie. Przy dziedziczeniu z testamentu trzeba się także liczyć z możliwością dochodzenia przez osoby nie objęte w testamencie zachowku. Prawnik od spraw spadkowych odpowie na wszelkie Państwa pytania.

o zachowek

Nasz adwokat od spraw spadkowych zajmuje się także sprawami związanymi z uzyskaniem przez klientów zachowku. Pomagamy rzetelnie obliczyć jego wartość z uwzględnieniem obowiązujących w tym przedmiocie przepisów a następnie reprezentujemy klientów przed sądem.

postępowania o stwierdzenie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia i wydziedziczenie

Postępowanie o stwierdzenie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia to postępowanie, w którym jedno lub więcej osób podejmuje próbę pozbawienia spadkobiercy jego praw do dziedzictwa ze względu na jego niegodne postępowanie wobec spadkodawcy. Niegodne postępowanie obejmuje na przykład zabójstwo, znęcanie się, okradanie czy groźby wobec spadkodawcy. Adwokat od spraw spadkowych może pomóc w takim postępowaniu, przede wszystkim doradzając swojemu klientowi, jakie argumenty należy przedstawić w sądzie, aby uzyskać pozbawienie spadkobiercy prawa do dziedzictwa.

Adwokat może również pomóc w reprezentowaniu klienta przed sądem oraz przygotowaniu odpowiednich dokumentów i wniosków.

dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i polecenia

Zapis to forma dyspozycji na wypadek śmierci, polegająca na przekazaniu przez spadkodawcę w testamencie określonej rzeczy lub prawa majątkowego na rzecz konkretnego osoby lub instytucji. Polecenie natomiast to dyspozycja na rzecz osoby, która nie jest spadkobiercą, ale ma do niej bliskie stosunki.

W przypadku, gdy spadkobiercy nie wykonali zapisu lub polecenia z testamentu, osoba uprawniona do zapisu lub polecenia ma prawo dochodzić roszczeń związanych z jego wykonaniem.

Adwokat od spraw spadkowych może pomóc w dochodzeniu takich roszczeń, poprzez m.in.: analizę testamentu, występowanie w imieniu klienta, dochodzenie roszczeń itp.

o dział spadku

Dział spadku może zostać dokonany przed sądem polubownym, w postępowaniu mediacyjnym, w postępowaniu nieprocesowym bądź w drodze umowy. Dział spadku przed sądem polubownym czy w postępowaniu mediacyjnym należy do rzadkości, dlatego najczęściej mamy do czynienia z działem spadku przed sądem. Jeśli spadkobiercy są w stanie się porozumieć co do wszystkich części spadku najszybszą drogą działu spadku jest zawarcie stosownej umowy, jednakże musi być w tym przypadku zgodność wszystkich spadkobierców.

pomoc w zakresie zabezpieczenie spadku

Nasz prawnik od spraw spadkowych może również doradzać w sprawach związanych z dziedziczeniem, przygotowywać dokumenty oraz reprezentować swojego klienta przed organami administracyjnymi i sądami w sprawach spadkowych.

kancelaria spadkowa zajmuje się także prowadzeniem postępowań w przedmiocie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może zostać zmienione w sytuacji, gdy zostanie ujawnione, że istniały okoliczności, które miały wpływ na postanowienie, a nie były znane w czasie jego wydania lub gdy w wyniku okoliczności późniejszych stwierdzenie nabycia spadku stało się sprzeczne z faktycznym stanem rzeczy.

W takiej sytuacji kancelaria spadkowa może zająć się przygotowaniem wniosku o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz reprezentować swojego klienta w postępowaniu sądowym mającym na celu zmianę takiego postanowienia. Adwokat od spraw spadkowych może pomóc w zebraniu niezbędnych dowodów oraz przedstawić je w sposób korzystny dla swojego klienta. Ponadto, kancelaria spadkowa może pomóc w przygotowaniu innych dokumentów związanych z tym postępowaniem, takich jak pisma procesowe, odwołania, wnioski o dowody itp.

Kancelaria spadkowa adwokata Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk zaprasza do kontaktu i spotkania w siedzibie kancelarii, Kraków, ul. Ariańska 18/7.

Dobry adwokat od spraw spadkowych Kraków

Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania spadkowego. W momencie otwarcia spadku spadkobiercy mają możliwość przyjęcia spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenia spadku. Należy się skonsultować z adwokatem, w celu przyjęcia najlepszego rozwiązania, dostosowanego do istniejącej sytuacji zarówno faktycznej jak i prawnej.

Doradztwo w sprawach spadkowych

Kancelaria spadkowa doradzi w ramach porady prawnej najlepsze rozwiązanie biorąc pod uwagę stan faktyczny, tak aby uchronić klientów przed dziedziczeniem ewentualnych długów spadkowych. Zdarza się bowiem, że spadkodawca pozostawia jedynie długi, a powołanymi do spadku są osoby z dalszej rodziny, nie mające żadnej wiedzy o stanie majątku spadkodawcy, zatem w celu zabezpieczenia interesów klientów adwokat (sprawy spadkowe) z pewnością Państwu pomoże, tym bardziej iż kodeks cywilny przewiduje termin zawity , w ciągu którego należy podjąć decyzję o formie przyjęcia spadku bądź jego odrzuceniu, w przeciwnym razie spadkobierca dziedziczy wprost, czyli zarówno aktywa jak i długi.

Podział spadku

Po ustaleniu kręgu spadkobierców można dokonać działu spadku. Kancelaria spadkowa Kraków prowadzi sprawy o podział spadku, który może nastąpić zarówno w drodze umowy pomiędzy spadkobiercami. Często jednak brak zgody wszystkich spadkobierców na polubowne dokonanie podziału spadku sprawia, że rozstrzygnięcia takiego musi dokonać sąd. Adwokat do spraw prawa  spadkowego reprezentuje klientów zarówno przed sądem, jak również pomaga w przygotowaniu umów o podział spadku. Nasza kancelaria spadkowa udzieli także Państwu porad prawnych z działu prawa spadkowego.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania. Nasz adwokat od spraw spadkowych odpowie na wszystkie Państwa pytania.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl