Fachowa pomoc prawna dla każdego w słusznej sprawie

divider
Jesteś tutaj: Kancelaria » adwokat Kraków » Konwencja Haska

Uprowadzenie dziecka za granicę (Konwencja haska)

separator

Konwencja Haska reguluje kwestie uprowadzenia lub zatrzymania dziecka w innym Państwie. Jej celem jest przeciwdziałanie ich negatywnych skutkom oraz zagwarantowanie dziecku prawa do stabilizacji i bycia wychowywanym przez oboje rodziców.

Od sierpnia 2018 roku zaczęła obowiązywać w Polsce ustawa mająca na celu proceduralne usprawnienie postępowań tzw. haskich (Konwencja Haska). Dużym plusem wprowadzanych zmian w kwestiach uprowadzenia dziecka za granicę jest z pewnością przyśpieszenie procesu postępowania do 7 dni, niemniej jednak, sprawy tego typu nie są łatwe i powinny być prowadzone z należytym wyczuciem. Do głosu dochodzą także emocje, co znacznie utrudnia rzetelne podejście do postępowania.

Uprowadzenie dziecka za granicę, czyli dlaczego warto oddać sprawę w ręce adwokata?

Jak to już zostało zaznaczone prawo rodzinne i opiekuńcze jest dziedziną bardzo szeroką. Dobry adwokat ds. prawa rodzinnego w tym kwestii uprowadzenia dziecka za granicę (konwencja haska) może okazać się koniecznością, aby uniknąć dodatkowego stresu związanego z koniecznością zaznajomienia się z wszelkimi przepisami i ich nowelizacjami.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy swoje usługi w kwestiach uprowadzenia dziecka za granicę. Reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania, dzięki czemu nie musicie Państwo pamiętać o formalnościach i terminach. Przygotujemy w Państwa imieniu wniosek o wydanie dziecka, a także będziemy reprezentować Państwa przed właściwymi organem decyzyjnymi.

Należy pamiętać, że wniosek o wydanie dziecka można złożyć w sytuacji, gdy:

  • nie ukończyło ono 16 roku życia,
  • uprowadzono je lub zatrzymano w państwie będącym stroną konwencji (obecnie ponad 90 państw),
  • miało ono miejsce stałego pobytu w państwie będącym stroną konwencji w czasie, gdy doszło do uprowadzenia,
  • doszło do naruszenia prawa do opieki, które wnioskodawca skutecznie wykonywał w chwili uprowadzenia lub zatrzymania.

Konwencja haska jest naszą specjalnością, dlatego jeżeli Potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawie dotyczącej uprowadzenia dziecka za granicę, zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji na temat konwencji haskiej i procedury związanej z wydaniem dziecka uprowadzonego za granice, znajdą Państwo na naszym blogu: „Konwencja haska a uprowadzenie dziecka za granicę”


separator